1. 09. 10. 2012

  V. Hrach (došlo přes kontaktní formulář z www.temelinky.cz )Četl jsem, že když v Německu zafouká vítr a mají přebytek elektřiny, posílá se to přes nás dál a nám hrozí blackout. Zajímá mne zda to samé nehrozí dostavbou Temelína?

  O dostavbě elektrárny Temelín se neuvažuje kvůli vývozu. Hlavním smyslem je mít dostatek elektřiny pro Českou republiku. V následujících několika letech skončí životnost několika nejstarších uhelných elektráren na území ČR. Dohromady dojde k odstavení více než 3 000 MW instalovaného výkonu v uhelných elektrárnách. A právě tento výpadek má nahradit třetí a čtvrtý blok elektrárny Temelín. Díky tomu má ČR šanci udržet si drobný převis výroby nad spotřebou a tím i svou nezávislost na okolí. V Evropě totiž není moc zemí, které vyrobí více elektřiny než spotřebují.

  Výhodou jaderných elektráren, ale i dalších neobnovitelných zdrojů je, že jejich výroba je stabilní a dá se dopředu dobře naplánovat. Naopak v případě větrných nebo slunečních elektráren je tato predikce s ohledem na počasí výrazně komplikovanějších a proto pro stabilitu sítě představují tyto zdroje určité ohrožení. Situace s Německem je o to komplikovanější, že na severu země na pobřeží u Severního moře mají ve větrných elektrárnách instalován výkon odpovídající skoro patnácti Temelínům a to je již opravdu nápor na propojené rozvodné sítě v celé Evropě.

   

  Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín


 2. 15. 06. 2012

  Již víte, kdy a kde proběhne veřejné projednávání EIA na nové bloky tady v České republice. Jakou očekáváte účast a odkud? Myslíte si, že projednávání bude hodně bouřlivé?

  Dokumentace EIA i její posudek budou veřejně diskutovány 22. června 2012 od 10 hodin ve sportovní hale v Českých Budějovicích.

  Očekáváme velmi bouřlivé prostředí. Jen z Rakouska obdrželo Ministerstvo životního prostředí ČR k dostavbě kolem 22 tisíc připomínek. Některé hornorakouské protiatomové spolky se už přes média nechaly slyšet, že se na českobudějovické jednání připravují. Počítáme s tím, že přijedou také protijaderně zaměřená sdružení z Německa a samozřejmě z České republiky. Je otázka, zda dorazí někdo z Polska nebo Slovenska, kteří jsou také účastníky řízení EIA. Oba tyto státy rozvoj jaderné energetiky podporují a nelze tedy předpokládat nějaký hromadný příval obyvatel z těchto zemí. Určitě ale na předposlední červnový pátek můžeme počítat s mnoha transparenty, lidmi oblečených do ochranných obleků a dalšími prostředky, jejichž jediným úkolem bude na sebe mediálně upozornit.

   

  Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín


 3. 14. 06. 2012

  Evropská unie nařídila udělat na více jak stovce jaderných bloků provozovaných v EU zátěžové testy. Kdy se veřejnost dozví výsledek? Především mě zajímá výsledek Temelína.

  Jiří Jarabinský, Písek

   

  Na všech 143 jaderných blocích provozovaných v EU bylo hodnocení provedeno

  v loňském roce. Zátěžovými testy prošly také obě české jaderné elektrárny. Z výsledků vyplývá, že projekty obou elektráren jsou velmi robustní a extrémním přírodním vlivům s rezervou odolají. Podrobné výsledky může kdokoli najít v hodnotících zprávách, které jsou zveřejněny na stránkách společnosti ČEZ a SÚJB. Nyní na jaře navštíví odborníci z Evropské komise vybrané jaderné elektrárny, kdy budou posuzovat závěry národních zpráv s informacemi, které získají přímo na elektrárně. Konečné výsledky zátěžových testů by měla Evropská komise oznámit v polovině roku 2012.

   

  Odpovídal Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín


 4. 14. 06. 2012

  V únoru jsem jela kolem elektrárny Temelín a překvapilo mě, že v provozu byly pouze dvě ze čtyř chladicích věží. Následně jsem si na internetu našla informaci, že Temelín má v provozu oba bloky. Můžete mi to vysvětlit?

  Veronika Janotková, České Budějovice

   

  Provoz věží se upravuje v závislosti na okolní teplotě. V zimě při mrazech stačí k chlazení jedna věž pro každý blok. Naopak v horkém létě během odstávky jednoho bloku se někdy jeho jedna věž připojuje k provozovanému bloku. Tím se tak lépe ochlazuje voda v chladicím okruhu. Její ideální teplota se pohybuje mezi 14 až 18 °C. Dá se říci, že při této teplotě turbogenerátor pracuje nejlépe. Stav věží tak nemusí být vždy správným signálem, ze kterého lze určit, zda jsou oba bloky v provozu.

   

  Odpovídal Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín


 5. 14. 06. 2012

  Vím, že ČEZ ještě nemá vybraného dodavatele pro bloky tři a čtyři. Zajímá mě, kdy bude jasné, jaký typ bloků se bude v Temelíně stavět a především, ve kterém roce by mohly být zahájeny stavební práce a za jak dlouho od zahájení předpokládáte zahájení provozu? Sám jsem stavař, tak myslíte, že čeští stavebníci najdou na Temelíně uplatnění?

  Petr Nováček, České Budějovice

   

  Typ reaktoru je jasný již nyní. Bude se jednat o tlakovodní reaktor, tedy ve světě nejvíce využívanou technologii. Ostatně tlakovodním typem je vybaven také první

  i druhý blok elektrárny Temelín a všechny čtyři dukovanské bloky. Požadavek na tento typ reaktoru byl i jednou z důležitých podmínek v kvalifikační fázi výběrového řízení. Konkrétní výrobce pak vzejde z právě probíhajícího výběrového řízení. Smlouva s vybraným dodavatelem by měla být podepsána v roce 2013. V ideálním případě by stavba mohla být zahájena v roce 2016, záleží ale na průběhu povolovacího řízení. První elektřinu by nové bloky mohly vyrobit kolem roku 2025. Uchazeči o dostavbu již veřejně prezentovali, že mají zájem spolupracovat s českými firmami. S několika společnostmi, především z oboru strojírenství a stavebnictví, už

  také podepsali memorandum o spolupráci. Místní firmy mají dobré předpoklady na to,

  aby přesvědčily hlavního dodavatele, případně hlavní subdodavatele o svých kvalitách a výhodách lokálních znalostí. Každopádně dostavba elektrárny Temelín je

  pro český průmysl příležitost se nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí. A lze již nyní s předstihem říci, že čeští stavaři se v případě realizace nových bloků

  Temelína určitě uplatní.

   

  Odpovídal Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín


 6. 14. 06. 2012

  Pořád se mluví o teplovodu z elektrárny Temelín k nám na Budějovice. Jak je na tom ČEZ s tímto projektem?

  Josef Dolejší, České Budějovice

   

  Společnost ČEZ v přípravě projektu pokračuje. V závěru února byla Stavebnímu úřadu v Hluboké nad Vltavou předána dokumentace pro územní rozhodnutí. Již loni ministerstvo životního prostředí vydalo záměru k prosazení teplovodu kladné stanovisko. Jde o technicky i časově náročný projekt. Zahájení dodávek tepla pro 15 tisíc budějovických domácností by mohlo začít na přelomu let 2014 a 2015. Technicky realizovatelné je pouze za předpokladu, že společnosti ČEZ jako investorovi bude vydáno stavební povolení do konce roku 2012. Klíčové bude

  rozhodnutí města České Budějovice a vedení Teplárny České Budějovice, že teplo

  z Temelína do Budějovic chtějí.

   

  Odpovídal Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín


 7. 14. 06. 2012

  Zajímalo by mě, jaké bude při dostavbě třetího a čtvrtého bloku zapojení ruských firem?

  Dr. Josef Bílek, Jindřichův Hradec

   

  Míru zapojení ruských firem naznačí až výsledek veřejné zakázky na dostavbu elektrárny Temelín. Všichni tři uchazeči, tj. AREVA NP S.A.S, konsorcium společností Westinghouse Electric Company LLC a Westinghouse Electric Czech Republic s.r.o. i konsorcium společností ŠKODA JS a.s., JSC Atomstroyexport a JSC OKB Gidropress aktuálně připravují své nabídky, které společnosti ČEZ musí odevzdat nejpozději 2. července. Smlouva s vybraným dodavatelem pak bude podepsána do konce roku 2013. Jak si pak vítěz tendru nastaví svůj subdodavatelský řetězec, bude plně v jeho kompetenci. V tisku již proběhla informace, že například konsorcium společností ŠKODA JS a.s., JSC Atomstroyexport a JSC OKB Gidropress podepsalo memorandum o spolupráci s více než desítkou českých firem.

   

  Odpovídal Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín