Za vysvědčení dostaly děti hřiště

Za vysvědčení dostaly děti hřiště

Vypuštěním 400 balónků odstartovaly prázdniny děti ze Srubce na Českobudějovicku. Číslo přitom nebylo náhodné. Symbolizovalo čtyřsté otevřené hřiště Nadace ČEZ. V tomto případě jej měly děti slíbené za vysvědčení. Celkem přišla energetiky síť herních a sportovních areálů v celé České republice na 323 milionů korun.

Tři, dva, jedna … prázdniny! Přesně tak odstartovalo dvouměsíční volno školákům ve Srubci. Na tábory, dovolené, nebo k prarodičům odstartovali symbolicky vypuštěním stovek nafukovacích balónů. Ty zároveň souvisely s jejich hlavním dárkem za vysvědčení – zbrusu novým dětským hřištěm.

Bezpečné a moderní hřiště nám tady hodně chybělo a děti ho opravdu měly tak trochu slíbené za vysvědčení. I když známky samozřejmě nekontrolujeme, věřím, že se snažily všechny,“ popsala unikátní dárek starostka Lenka Malá. Podoba herního areálu se rodila několik měsíců, poslední prvky zde ale specializovaná firma instalovala den před jeho slavnostním otevřením. Zatěžkávací zkoušku více než stovkou dětí ale zvládlo bez úhony. „Nejlepší jsou asi prolízačky, ale dobrý je, že už nemusíme jezdit jinam,“ zhodnotila jeho podobu osmiletá Sára. Hřiště je přístupné všem dětem do 14 let. Scházet se na něm bude i místní Klub maminek s předškolními dětmi a využijí jej i děti ze zdejšího hasičského sboru, které na návsi trénují, což zaujalo i hejtmana Jiřího Zimolu. „Věřím, že si ho užijí jak děti, tak rodiče. Sám vím, že není jednoduché najít místo, kam mohu dítě bez větších obav poslat a zároveň se potkat se sousedy a známými,“ uvedl.

I když to obec původně neplánovala, oslavy zahájení provozu byly větší než obvykle. Srubec totiž otevřel jubilejní čtyřsté Oranžové hřiště. „Věřím, že jsme poměrně významným způsobem přispěli k tomu, aby děti neseděly jen doma u televize a počítačů a především k jejich bezpečnosti,“ popsal jeden z klíčových grantových programů Nadace ČEZ ředitel temelínské elektrárny Bohdan Zronek.

Výstavbu dětských, volnočasových i seniorských hřišť podporuje Nadace ČEZ už od svého založení v roce 2002. Do třicátého června letošního roku na ně dosáhlo 400 měst a obcí, které Nadace podpořila 323. miliony korun. Podmínkou potom je dlouhodobý provoz hřišť a dokládání jejich stavu.

Bezpečnost dětí o prázdninách

Během letních měsíců se zvyšuje počet dětských úrazů o 10 – 15 %. Mezi nejčastější příčiny vážných úrazů patří pády, popáleniny a dopravní nehody. Za stav hřišť je zpravidla zodpovědný jejich vlastník a v posledních letech došlo k výraznému zlepšení jejich stavu. Přesto je ale potřebné, aby zvlášť mladší děti byly pod nepřetržitým dozorem rodičů. na pozoru.

 Bezpečnostní pravidla na dětských hřištích:

  • Cestou na hřiště dodržovat pravidla silničního provozu
  • Dodržovat pravidla pro používání všech herních prvků
  • Nenechat se vyhecovat kamarády či ostatními dětmi na hřišti k nebezpečnému chování
  • Jakékoliv nebezpečné předměty nahlásit správci hřiště či dospělé osobě
  • Neodcházet ze hřiště nikam s cizími lidmi, byť o to cizí člověk žádá nebo cokoliv nabízí