VIII. Myslivecký ples v Číčenicích

VIII. Myslivecký ples v Číčenicích

Myslivecký spolek Strážka Číčenice uspořádal ve spolupráci s obcí Číčenice dne 5. února 2016 v rámci Oranžového roku 2016 v obecním hostinci v pořadí již VIII. myslivecký ples.

Tato kulturně společenská akce měla vysokou návštěvnost. K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela „Pozor, vizita!“. Většina účastníků se v průběhu plesu dobře bavila jak tancem a poslechem hudby, tak i mnozí z nich si odnesli hodnotnou výhru z bohaté tomboly.

Myslivecký spolek Strážka Číčenice tímto děkuje všem sponzorům, obecnímu úřadu, dobré obsluze a všem, kteří přispěli k zdárnému průběhu pořádané společenské akce. Generálním partnerem této akce byla JE Temelín Skupina ČEZ.

František Holát, Václav Novotný