V Temelíně zkouška sirén potrvá 15 minut. Slyšet bude i v okolí

V Temelíně zkouška sirén potrvá 15 minut. Slyšet bude i v okolí

Čtvrt hodiny potrvá v Temelíně středeční zkouška sirén. Nepřerušovaný tón v délce 140 vteřin se v areálu elektrárny rozezní hned čtyřikrát. Zkouška začne v pravé poledne společně s celostátním testem sirén. V Temelíně bude ale přibližně o deset minut delší, navíc sirény můžou slyšet i lidé v okolí elektrárny.

První dva testy proběhnou v závodním rozhlase, třetí a čtvrtý pak v celém areálu. „Právě areálové zkoušky jsou zvukově hodně výrazné. V tu dobu už nebude probíhat celostátní test a lidé v okolních obcích tak mohou tyto sirény zaznamenat. Raději jsme tak dopředu informovali starosty nejbližších obcí,“ uvedl Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ.

Elektrárna si během zkoušek ověřuje spuštění sirén ze dvou různých míst. Liché sirény spouští operátor elektrodozorny, sudé jdou z havarijního střediska.

Přehled signálů sirén v ČR

Signál „Všeobecná výstraha“ pro varování obyvatel

·         tón sirény - kolísavý

·         délka tónu - 140 sekund

·         název signálu - všeobecná výstraha

Varovný signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin - může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je poté informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

 

Signál „Požární poplach“ pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany

·         tón sirény - přerušovaný

·         délka tónu - 60 sekund

·         název signálu - požární poplach

Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény, který napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty. Jeho signály se liší u elektronické a rotační sirény. Slouží ke svolání jednotek požární ochrany.

 

Signál „Zkouška sirén“

·         tón sirény - nepřerušovaný

·         délka tónu - 140 sekund

·         název signálu - zkouška sirén

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou sirén zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund). V případě mluvících sirén uslyšíte také hlášení „Toto je zkouška sirén“

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2015 vyrobila 14,23 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4,5 roku, českým domácnostem by stačila na celý rok.