V Temelíně začala výměna paliva

V Temelíně začala výměna paliva

Za půl hodiny urazí pouze několik metrů. Vše probíhá pod vodou a odborníci pečlivě sledují každý centimetr pohybu. Tak lze zjednodušeně charakterizovat vyvážení paliva z reaktoru druhého bloku, které začalo o víkendu. Práce s palivem potrvají do poloviny července. Součástí výměny paliva jsou i jeho podrobné kontroly nebo transport tří kontejnerů do skladu použitého paliva.

Hned na začátku se do bazénu vedle reaktoru se přesune všech 163 palivových souborů, které následně projdou podrobnou kontrolou. Sleduje se těsnost a geometrie paliva. Zpět do reaktoru se vrátí 127 a ty budou doplněny 36 novými soubory. Každý palivový soubor má přesně stanovené místo. Důvodem je rovnoměrné rozložení výkonu reaktoru.

Palivové soubory, které se již nevrací do reaktoru, zůstávají přibližně deset let v bazénu skladování vedle reaktoru. Poté jsou ve speciálních kontejnerech převezeny do skladu použitého paliva, který je od roku 2010 v provozu v areálu elektrárny. Tady mohou být umístěny až 60 let. Během odstávky druhého bloku budou do skladu zavezeny tři kontejnery, každý s 19 palivovými soubory. Ve skladu zaplní 26-28 pozici.

Odstávka bloku není pouze o výměně paliva. Celkem harmonogram obsahuje 12 tisíc činností. Součástí je řada kontrol a revizí, které mají ověřit stav zařízení a připravit ho na následný desetiměsíční provoz. Kontroluje se například tlaková nádoba reaktoru i celý primární okruh, bezpečnostní systémy nebo chladicích věže.

Na jejich zajištění odstávkových prací se podílí přibližně 700 pracovníků z šesti desítek dodavatelských firem a téměř 400 pracovníků ČEZ.

 

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2015 vyrobila 14,23 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4,5 roku, českým domácnostem by stačila na celý rok.