V Hrdějovicích mohou lidé přecházet bezpečněji

V Hrdějovicích mohou lidé přecházet bezpečněji

Jeden z nejfrekventovanějších přechodů v obci Hrdějovice nedaleko Českých Budějovic je nově bezpečnější. Díky speciálnímu osvětlení se přechod přes ulici Hlubocká stal přehledným a na dálku viditelným i za snížené viditelnosti a tmy. Místní obyvatelé nové osvětlení vítají. Pro svou polohu u dvou zastávek MHD je jedním z nejčastějších míst pro přecházení frekventované silnice. Finanční náklady ve výši 173 tisíc korun pokryla z jedné třetiny obec ze svého rozpočtu, zbytek financovala z 120tisícového daru Nadace ČEZ.

Hrdějovičtí zvládli úpravy přechodu ještě předtím, než v Českých Budějovicích bude docházet k postupnému omezování provozu z důvodu úprav komunikací hned na několika místech. Zvýšenou dopravu lze tak očekávat i v přilehlých obcích. Přitom nově osvětlený přechod pro chodce překlenuje jednu z nejfrekventovanějších hrdějovických silnic. „Přechod je kvůli své poloze v centru obce a blízkosti zastávek městské hromadné dopravy hojně využívaný našimi občany včetně dětí a mládeže. Kvůli tomu i kvůli stále se zvyšující frekvencí projíždějících vozidel jsme se rozhodli, že místo maximálně zpřehledníme, aby bylo bezpečné jak pro přecházející, tak pro řidiče,“ sdělila místostarostka obce Hana Rehanslová.

Její slova potvrzují učitelky z mateřské školy. „S dětmi tento přechod využíváme velmi často. Přitom provoz je tady opravdu silný. Především za zhoršené viditelnosti je to tady velmi nepříjemné. Jakýkoliv příspěvek k bezpečnosti je důležitý,“ říká Věra Růžičková z hrdějovické školky.

Instalace speciálního osvětlení přechodu stála Hrdějovice celkem 173 994 korun. S větší částí potřebných financí jihočeské obci pomohla Nadace ČEZ, která prostřednictvím svého grantového řízení Oranžové přechody pomáhá společně s odborníky z BESIPu osvětlovat kritické zebry už od roku 2013. „Chodci se často mylně domnívají, že pokud oni vidí přijíždějící vozidlo, tak jeho řidič je musí vidět taky, a bez dalšího rozmýšlení vstupují do vozovky. Nebezpečné je to hlavně na hodně rušných místech jako například zde v Hrdějovicích. Tyto kritické přechody snažíme systematicky osvětlovat již několik let,“ řekl František Lust, člen správní rady Nadace ČEZ.

Další fakta:

  • Přechody pro chodce jsou častým místem dopravních nehod s často tragickými následky. Devátou nejtragičtější příčinou nehod zaviněných řidičem motorového vozidla bylo v loňském roce nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu. Z tohoto důvodu loni zemřelo 21 chodců.
  • Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič k reakci nejméně 31 m (1,5 s).
  • Kvalitní osvětlení dokáže snížit počet střetů s chodci na přechodech až o 65 %.
  • Osvětlení se projektuje na každý přechod zvlášť, do výpočtů se zahrnuje nejen šířka silnice a přechodu, ale i okolní osvětlení, barva povrchu silnice, stoupání či klesání vozovky atd.
  • Osvětlení přechodu není přímo shora, ale pod mírným úhlem vždy ze směru příjezdu aut. Chodec je tak osvětlen více ze strany, aby jej řidič viděl skutečně jasně. Současně je třeba nastavit osvětlení tak, aby řidiče ani v jednom směru neoslňovalo.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz