Trpaslík cvičně zachraňoval Temelín

Trpaslík cvičně zachraňoval Temelín

V případě rozsáhlého výpadku proudu (tzv. blackoutu) by Temelínu pomohla i vodní elektrárna Hněvkovice. Ve středu si to cvičně vyzkoušeli specialisté a hasiči z jaderné elektrárny. Do šest kilometrů vzdálené jaderné elektrárny dokázali přivést elektřinu během necelé hodiny.

Dochází k rozsáhlé přírodní pohromě, nebo extrémním výkyvům v tocích elektřiny. Následkem toho se rozpadá přenosová síť. Tak vypadá jeden z hypotetických scénářů takzvaného blackoutu v jižních Čechách. Temelín by v té chvíli snížil výkon na minimum a vyráběl elektřinu pouze pro sebe. V záloze má pro napájení bezpečnostních systémů až deset stabilních dieselgenerátorů, baterie a mobilní zdroje s možností propojení bloků. Pokud by ani to nestačilo, přicházejí na řadu vodní elektrárny. Po Lipnu a Orlíku k nim od letošního roku přibyly i Hněvkovice.

I když tato elektrárna patří svým výkonem 9,6 MWe mezi malé vodní elektrárny, její elektřina by stačila pro napájení klíčových bezpečnostních systémů, proto jsme se ji rozhodli už před několika lety zařadit do celého systému. A samozřejmě toto propojení musíme procvičovat,“ vysvětluje ředitel elektrárny Temelín Bohdan Zronek.

Ve středu dopoledne proto zněly v Temelíně a následně i Hněvkovicích sirény hasičských vozidel. Specialisté si chtěli ověřit čas, za který je možné obě elektrárny vzájemně propojit. Ten se odvíjí hlavně od rychlosti přistavení mobilního dieselgenerátoru do areálu vodní elektrárny. Dodatečný zdroj by totiž zajistil krytí spotřeby Hněvkovic, zatímco veškerá vyrobená elektřina by putovala rovnou do Temelína. „Jde o relativně krátkou vzdálenost, ale rychlý přesun takového většího dieselgenerátoru je o řadě manipulací, směna nesmí na nic zapomenout. Vše ale osádka zvládla v limitu i s několikaminutovou rezervou, takže jsme připravení,“ zhodnotil manažer požární ochrany a havarijní připravenosti ČEZ Ivo Novotný.

Podobně dopadla i zkouška dalších systémů potřebných pro propojení obou zdrojů. „Nikdy nemůžeme být úplně spokojení, stále musíme hledat možnosti, jak něco vylepšit, ale můžeme říci, že i toto další doplnění bezpečnostních prvků je funkční. Navíc můžeme využít i krajské hasiče a armádu. I ti disponují potřebnými dieselgenerátory a jsou schopni nám ve velmi krátkém čase případně vypomoci,“ zhodnotil nácvik šéf provozu Temelína Ondřej Češka.

Temelín má třináct možností elektrického napájení

Na elektrárně je několik vzájemně nezávislých záložních zdrojů, které by v případě potřeby byly schopné elektricky napájet zařízení důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. Primárně slouží jako zdroj vlastní spotřeby provozovaný generátor, po jeho odstavení vedení 400kV nebo rezervní linka 110kV. K napájení lze využít i sousední blok. Pokud toto vše není k dispozici, startují dieselgenerátorové stanice. Každý blok má tři, které jsou umístěné v různých stavebních objektech. Další dvě stanice jsou společné. V návaznosti na zátěžové testy elektrárna doplnila pro každý blok seizmicky odolný a jeden mobilní dieselgenerátor. Při selhání všech dieselgenerátorů jsou k dispozici baterie, které zajistí napájení do zprovoznění linky z elektráren Lipno, Hněvkovice nebo Orlík.

 

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2015 vyrobila 14,23 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4,5 roku, českým domácnostem by stačila na celý rok.