Třetina použitých baterií se vrací k recyklaci

Třetina použitých baterií se vrací k recyklaci

Přibližně třicet procent použitých baterií se v České republice každoročně dostane k recyklaci. Podle údajů sdružení ECOBAT se v Rakousku, Belgii nebo Švédsku daří zpětně odebírat více než 50 procent, ve Švýcarsku dokonce přes 70 procent všech baterií dodaných na trh. Použité baterie je možno odevzdávat například i v obchodních centrech. Speciální sběrná místa zavedl také ČEZ pro své zaměstnance v Temelíně.

Přes dvě stě dvacet kilogramů baterií nashromáždili letos pracovníci v Jaderné elektrárně Temelín. Z toho se následným zpracováním získá k dalšímu využití přibližně 150 kilo kovového materiálu. Baterie do speciálních kontejnerů třídí v Temelíně od roku 2013. Za tři roky tak energetici předali k recyklaci více než půl tuny baterií.

Nejčastěji se v kontejnerech objevovaly tužkové baterie. Narazit šlo například i na staré baterie z mobilních telefonů. V Temelíně můžou zaměstnanci ČEZ baterie odkládat do dvanácti speciálních kontejnerů. Například letošních 229 kilogramů představuje přibližně 9 tisíc tužkových baterií, tedy průměrně devět baterií na jednoho zaměstnance.

Podle údajů sdružení ECOBAT se průměrně v české domácnosti nachází 49 baterií, z toho osm použitých. To představuje více než 5 000 tun baterií, které je možno předat k recyklaci. Zástupci sdružení ECOBAT nevidí problém v tom, že by lidé zahazovali použité baterie do směsného odpadu, ale právě v jejich hromadění, místo aby se opět využily.

V Jihočeském kraji bylo za první polovinu letošního roku předáno k recyklaci 31 tun baterií.