Temelínská dvojka by měla začít vyrábět elektřinu na přelomu září a října

Temelínská dvojka by měla začít vyrábět elektřinu na přelomu září a října

Druhý blok je vychlazen, práce běží naplno. Obnovit výrobu elektřiny by měla temelínská dvojka na přelomu září a října.

Důvodem odstavení druhého bloku byla revize systému těsnění ložiskových stojanů turbíny. Z kontrol provedených po rozebrání zařízení vyplynula i příčina. Tou byla malá vůle v několika olejových vložkách. Vůli budeme zvětšovat o 0,3 mm. Úprava proběhne na speciálním stroji ve výrobním závodě v Plzni. Segmenty těsnění ložiskových stojanů byly včera odvezeny k provedení úprav výrobcem. 

Funkčnost těsnících vložek porušena nebyla. To znamená, že nové vložky byly těsné, k úniku oleje nedošlo. Důležité je jejich nastavení, které se pohybuje v setinách milimetrů. Musí být dostatečně blízko k rotoru, aby nedošlo k úniku oleje, na druhou stranu musí mít vůli vůči rotoru, aby nedocházelo ke kontaktu.

Vedle toho probíhají další kontroly a úpravy pomocných systémů v sekundární (nejaderné) části elektrárny. K přenosové soustavě by blok měl být připojen na přelomu září a října.

Na prvním bloku pokračuje plánovaná odstávka pro výměnu paliva. Dnes, ve středu 14.9.2016, běží 19. den odstávky. Z reaktoru je vyvezeno palivo a probíhá transport kontejnerů použitým palivem do skladu. Vedle toho běží kontroly turbíny a bezpečnostních systémů.