Temelín zvýšil stupeň ochrany

Temelín zvýšil stupeň ochrany

Dnes 22.3.2016 krátce po desáté hodině zvýšila elektrárna Temelín stupeň ochrany. Konkrétně elektrárna přešla do stupně 1. Jde o preventivní krok v reakci na útoky Bruselu.

Přijali jsme soubor opatření, který je pro podobné situace připraven a týká se například monitoringu okolí elektrárny nebo přísnějších kontrol na vstupu do elektrárny. Jsme také v kontaktu s policií a dalšími bezpečnostními složkami země.

Naposledy elektrárna zvýšila stupeň ochrany krátce po listopadových útocích v Paříži. Ve zvýšeném stupni byla přes dva měsíce. V závěru ledna jsme po vyhodnocení situace a na základě informací od ostatních bezpečnostních složek státu přešli do základního stupně.

I v základním stupni patří Temelín mezi nejpřísněji střežené objekty v České republice. Máme k dispozici řadu fyzických bariér, jsou nastavena organizační opatření a na ochraně elektrárny hned několik subjektů včetně bezpečnostních složek státu. Například armáda i policie si ve spolupráci s námi ochranu elektrárny pravidelně procvičují.

Stupně fyzické ochrany jaderných elektráren

Stupeň 0

Základní stupeň, který je pro období, kdy není známa žádná konkrétní ani obecná hrozba teroristického útoku na území ČR.

Stupeň 1

Je vyhlašován v případě zhoršené bezpečnostní situaci v zahraničí, zejména v zemích EU. V tomto stupni nejsou konkrétní zjištění o teroristické aktivitě na území ČR. Při stupni 1 se například zintenzivňuje monitoring okolí JE.

Stupeň 2

Vyhlašuje se při zvýšené pravděpodobnosti teroristického útoku na území ČR, přičemž nejsou známy bližší okolnosti této teroristické hrozby. Zavádí se při něm bezpečnostní opatření ve shodě s opatřeními vlády ČR. V blízkosti jaderných elektráren se intenzivně monitoruje okolí včetně vzdušného prostoru a omezují se vstupy osob s doprovodem do areálu elektráren.

Stupeň 3

Vyhlašuje se při vysoké pravděpodobnosti teroristického útoku v ČR. Přijatá opatření mají útoku zamezit, případně minimalizovat následné škody. Veškerá opatření jsou přijímána v souladu s kroky vlády ČR a na základě informací bezpečnostních složek. Jde o nejvyšší stupeň bdělosti a pohotovosti, je vyhlášen zákaz vstupu osob s doprovodem a střežený prostor jaderných elektráren se uzavírá.

 

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2015 vyrobila 14,23 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4,5 roku, českým domácnostem by stačila na celý rok.