Temelín sladil stupně ochrany před terorismem s národní úrovní

Temelín sladil stupně ochrany před terorismem s národní úrovní

Vláda vyhlašuje třetí (nejvyšší) stupeň ochrany před terorismem. Temelín přijímá nejpřísnější bezpečnostní opatření. V areálu zůstávají pouze pracovníci, kteří se starají o provoz bloků. Armáda k elektrárně vysílá své vojáky. Činnost zesiluje i policie. Střeží se vzdušný prostor i přilehlé okolí. Taková opatření by následovala, pokud by České republice hrozil teroristický útok. Právě stupně ochrany před terorismem ČEZ na jaderných elektrárnách nedávno sladil s národní úrovní.

V případě přímé teroristické hrozby pro Českou republiku přijímá ČEZ na obou jaderných elektrárnách nejvyšší stupeň ochrany. Do hlídání jaderných elektráren by se zapojila armáda, činnost by zintenzivnila i policie. Pohyb lidí v elektrárnách by se omezil na minimum. Variantou by bylo i odstavení bloků. „To by přicházelo v úvahu, pokud by hrozil letecký útok,“ říká Iva Kubáňová, ředitelka Bezpečnosti elektráren ČEZ.

Už v základním stupni patří jaderné elektrárny mezi nejpřísněji střežené objekty v zemi. „Máme k dispozici řadu fyzických bariér, jsou nastavena organizační opatření a na ochraně se podílí hned několik subjektů včetně bezpečnostních složek státu. Například armáda i policie si ve spolupráci s námi ochranu elektrárny pravidelně procvičují,“ doplňuje Kubáňová.

Letos v závěru ledna vláda schválila materiál Ministerstva vnitra definující čtyři stupně ohrožení to včetně systému jejich vyhlašování. Stupnice má být určena především lidem a médiím. Má jim pomoci lépe se vyznat v tom, jaká jsou rizika. Stupně bude vyhlašovat vláda, případně ministr vnitra. ČEZ na svých jaderných elektrárnách systém ochrany před terorismem sladil s národní úrovní. „Čtyři stupně máme už od roku 2002. Byly ale jinak značené. Nově jsme jejich označení sladili s tím, co zavádí vláda. Z hlediska konkrétních opatření se ale nic nemění,“ poznamenala ředitelka Kubáňová.

Naposledy jaderné elektrárny přešly do vyššího stupně ochrany krátce po listopadových útocích v Paříži. „Přijali jsme soubor opatření, který je pro podobné situace připraven a týká se například monitoringu okolí elektrárny nebo přísnějších kontrol na vstupu do elektrárny. Ve zvýšeném stupni jsme byli přes dva měsíce. V závěru ledna jsme po vyhodnocení situace a na základě informací od ostatních bezpečnostních složek státu vrátili do základního stupně,“ popsal nedávnou situaci Julius Sabó, manažer ochrany jaderných elektráren ČEZ.

 

 

Stupně fyzické ochrany jaderných elektráren

Stupeň 0

Základní stupeň, který je pro období, kdy není známa žádná konkrétní ani obecná hrozba teroristického útoku na území ČR.

Stupeň 1

Je vyhlašován v případě zhoršené bezpečnostní situaci v zahraničí, zejména v zemích EU. V tomto stupni nejsou konkrétní zjištění o teroristické aktivitě na území ČR. Při stupni 1 se například zintenzivňuje monitoring okolí JE.

Stupeň 2

Vyhlašuje se při zvýšené pravděpodobnosti teroristického útoku na území ČR, přičemž nejsou známy bližší okolnosti této teroristické hrozby. Zavádí se při něm bezpečnostní opatření ve shodě s opatřeními vlády ČR. V blízkosti jaderných elektráren se intenzivně monitoruje okolí včetně vzdušného prostoru a omezují se vstupy osob s doprovodem do areálu elektráren.

Stupeň 3

Vyhlašuje se při vysoké pravděpodobnosti teroristického útoku v ČR. Přijatá opatření mají útoku zamezit, případně minimalizovat následné škody. Veškerá opatření jsou přijímána v souladu s kroky vlády ČR a na základě informací bezpečnostních složek. Jde o nejvyšší stupeň bdělosti a pohotovosti, je vyhlášen zákaz vstupu osob s doprovodem a střežený prostor jaderných elektráren se uzavírá.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2015 vyrobila 14,23 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4,5 roku, českým domácnostem by stačila na celý rok.