Temelín se rozsvítil do modra

Temelín se rozsvítil do modra

Speciální modrou fólii nalepili v Temelíně na všech 27 světel nad hlavním vchodem do Jaderné elektrárny Temelín. Tradiční žluté světlo tak do konce dubna nahradí tlumená modrá. Jaderná elektrárna Temelín se společně s dalšími provozy Skupiny ČEZ připojila k osvětové kampani „Česko svítí modře“, která má podpořit lidí trpící autismem.

Jen v České republice se porucha týká přibližně 200 tisíců lidí. Takový člověk žije ve vlastním světě a nerozumí dobře svému okolí. „Komunikaci se svým okolím bereme jako samozřejmost. Bohužel je mezi námi stále hodně lidí, kteří nechápou, co vidí, slyší a prožívají. A to, že se na vrozenou poruchu upozorní, je minimum, které lze pro lidi s autismem udělat,“ poznamenal Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ.

Ke kampani „Česko svítí modře“ se může připojit každý. Svoji podporu lze vyjádřit například rozsvícením modré žárovky, nošením modrého oblečení, připnutím si modré stužky, nebo o této iniciativě šířit informace.

„Cílem kampaně je přiblížit veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi a pomoci rozpoznat člověka, se kterým takto komunikovat mají,“ uvedla Marta Pečeňová, zakladatelka platformy Naděje pro autismus.

A proč modrá barva? Modrá je barvou komunikace, která je pro osoby s poruchou autistického spektra největší překážkou v porozumění okolnímu světu.

 

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Více informací na www.nadejeproautismus.cz