Temelín je podle inspektorátu práce bezpečný podnik

Temelín je podle inspektorátu práce bezpečný podnik

Bezpečnost práce kontrolovali v tomto týdnu inspektoři Státního úřadu inspekce práce. Podle inspektorů má Temelín dobrý systém bezpečnosti práce a pracovníci nastavená pravidla dodržují. Jihočeská elektrárna tak již nepřetržitě jedenáctým rokem plní požadavky národního programu Ministerstva práce a sociálních věcí a může používat označení Bezpečný podnik.

Letos se auditoři zaměřili na to, jak elektrárna pracuje se změnami v oblasti bezpečnosti práce. „Temelín kontrolujeme pravidelně každý rok a zdejší systém bezpečnosti práce známe velmi dobře. Šlo nám tedy především o to, jak elektrárna zavedla naše předchozí doporučení a jak reaguje na změny v legislativě,“ představil cíl auditu Václav Kápl, vedoucí kontrolního týmu z Oblastního inspektorátu práce v Českých Budějovicích.

Tříčlenný tým inspektorů prováděl kontroly přímo v provozu. Jejich pozornosti neunikla hasičská stanice, chladicí věže, sklad použitého paliva nebo obě strojovny. Hodnotili také soulad dokumentace s platnou legislativou. „Nenašli jsme chyby v systému ani porušování pravidel BOZP. Požadavky programu Bezpečný podnik jsou tedy v Temelíně naplňovány. I tak jsme ale elektrárně dali určitá doporučení,“ uvedl Kápl k výsledku auditu. Jako příklad uvedl doporučení v oblasti realizace stavebních činností. „Začátkem května bude platit novela zákona o BOZP a týká se povinností zadavatelů staveb. Přípravu na tyto nové legislativní požadavky je potřeba v Temelíně ještě dotáhnout,“dodal Kápl.

Podrobné závěry auditu bude obsahovat konečná zpráva, kterou ČEZ obdrží od Státního úřadu inspekce práce do konce dubna.

Za poslední tři roky došlo mezi temelínskými zaměstnanci pouze ke třem lehkým úrazům. „Pravidla bezpečnosti práce jsou sice někdy nepopulární, ale jejich dodržováním chráníme sami sebe. Jsem rád, že si to zaměstnanci uvědomují. O tom svědčí i zanedbatelný počet pouze lehkých úrazů,“ uvedl k výsledkům inspekce Bohdan Zronek, ředitel JE Temelín Skupiny ČEZ.

V celé České republice může ke svému jménu titul Bezpečný podnik využívat 75 společností, na jihu Čech pak necelá desítka. Prestižní titul získala jihočeská elektrárna poprvé v roce 2005 a od té doby ho pravidelně obhajuje.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2015 vyrobila 14,23 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4,5 roku, českým domácnostem by stačila na celý rok.