Setkání seniorů v obci Hosty

Setkání seniorů v obci Hosty

Již tradiční setkání seniorů obce se uskutečnilo v sobotu 10. 9. 2016 v kulturním sále Obecní hospody.

„Akce se zúčastnili i senioři z okolních částí Hladné a Dobrného, kteří využili příležitosti k setkání se svými vrstevníky, se kterými se třeba celý rok nepotkají,“ říká starosta obce František Matějka, který všechny přivítal a popřál příjemnou zábavu, hodně zdraví a spokojenosti a vyjádřil naději, že se všichni sejdou na dalším setkání v roce 2017. K příjemné pohodě a poslechu, později i k tanci zahrála kapela Zelená čtyřka pana Panského. „Akce se všem velice líbila. Při rozcházení si všichni přáli, aby jim zdraví přálo a mohli se ještě dlouho takto scházet,“ zhodnotil akci pan Matějka.