Setkání seniorů v Březnici

Setkání seniorů v Březnici

Sobota 1. 10. 2016 byl datum, kdy jsme uspořádali již tradiční Setkání seniorů z okolních obcí. Jedná se o dlouholetou tradici, při které pozvaní ocení i možnost svozu autobusem.

„Schází se nám tu necelá stovka dědečků a babiček, kteří se každý rok těší na tento, dá se říci jejich den. Letos to bylo navíc umocněno datem konané akce, protože 1. říjen je světově uznán jako Mezinárodní den seniorů. Mohli jsme si tedy společně říci, že dokážeme být u nás na vsi  ,,světoví‘‘, nebo alespoň mezinárodní,“ říká s úsměvem starosta obce Martin Roman.
Po krátkém osobním uvítání s každým z jednotlivců přivítal starosta obce Březnice i jménem starostů a starostek pořádajících obcí všechny přítomné v sále. Než dostala slovo lidová píseň v podání kapely Doubravanka, poděkoval starosta za účast všem, kteří vážili cestu a měli tu chuť si zase po roce popovídat s přáteli, které obvykle během roku nepotkají.
To je také jeden z hlavních důvodů, proč se vlastně toto setkání každoročně uskutečňuje. „Alespoň jednou v roce se potkat, alespoň jednou v roce si popovídat, zatancovat si se starými přáteli z mládí. Určitě by si rádi popovídali třeba každý týden, nebo měsíc, ale bohužel se do té vedlejší obce nemají jak dostat. Téměř každý je nějak limitován, buď je to doprava, nebo samotné zdraví, které je rok od roku pro tyto občany cennější a cennější,“ říká Martin Roman a pokračuje: „Proto jsem rád, že můžeme našim seniorům zorganizovat toto ,,jejich setkání seniorů‘‘, na kterém se velikou měrou podílí v rámci Oranžového roku 2016 náš dlouholetý partner Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ. Rád bych jim touto cestou chtěl jménem svým, jménem kolegů starostů a starostek a také jménem našich dědečků a babiček poděkovat,“ poděkoval na závěr jménem obcí Březnice, Hodonice, Hodětín, Záhoří a Čenkov u Bechyně starosta Březnice Martin Roman.