Pasování na čtenáře ve zlivské knihovně 2016

Pasování na čtenáře ve zlivské knihovně 2016

V úterý 24.5.2016 proběhlo jako každoročně v Městské knihovně Zliv slavnostní pasování prvňáčků na „Rytíře řádu čtenářského“.

Po úvodním přivítání 42 dětí z prvních tříd, jejich paní učitelky Wohlschlägerová  a Matašovská, rodiče, prarodiče a známí zhlédli zábavné vystoupení dětského loutkového divadelního souboru paní učitelky Mojkové. Všichni se společně zasmáli čertici, která děti naváděla k nejrůznějším nepravostem. Anděl pak musel uvádět „čertovské rady“ na správnou míru. Další pohádkové postavy dětem vyprávěly, jak je báječné umět číst a jaké zajímavé knihy na ně ve zlivské knihovně čekají. A to už se ke slovu hlásila sama „Písmenková královna“ v podání paní Bc. Evy Slukové. Děti byly pochváleny za to, že se celý rok pilně učily a dnes předvedou, jak zvládly umění čtenářské. Děti předstupovaly statečně a často s trémou, ale všechny výborně přečetly krátký text a tak je mohla „Písmenková královna“ pasovat na „Rytíře řádu čtenářského“. „Jako odměnu za svůj výkon si každé z dětí odnášelo malý dárek v podobě knihy a sladkostí. Legitimace do knihovny byla součástí dárku, a tak děti už mohou do knihovny přijít jako řádně zaregistrovaní čtenáři,“ říká Michaela Fišerová z městského úřadu.

„Díky sponzorství Skupiny ČEZ v rámci projektu Oranžový rok 2016 se všichni přítomní mohli radovat z krásně prožitého dopoledne,“ poděkovala paní Fišerová.

V závěru celé akce paní Matoušková, knihovnice Městské knihovny Zliv připomněla důležitost čtenářství, nezastupitelnost knihy ve vzdělání každého jedince. Popřála dětem hezké chvíle s knihou, která jim bude vždy dobrým přítelem a bude je bavit a provázet celý život.