Oslava 55. výročí založení SDH Sobětice

Oslava 55. výročí založení SDH Sobětice

V sobotu 20. srpna si Sbor dobrovolných hasičů ze Sobětic připomněl 55. výročí svého založení. Této slavnosti se zúčastnili členové jedenácti sborů z okolních obcí. Slavnost byla zahájena nástupem a položením věnce u kapličky na návsi.

Poté následovala mše svatá, při které kanovník Josef Stolařík posvětil slavnostní historický prapor a novou hasičskou stříkačku místního sboru.

Úvodního slova se ujal jednatel SDH Sobětice Miloslav Panský. Přivítal všechny přítomné sbory a shrnul historii a současnost sboru. Poděkoval též všem členům místního sboru za odvedenou práci.

Připomněl i nelehkou dobu, když na přelomu tisíciletí členové sboru hlasovali o zrušení či zachování SDH Sobětice. Na závěr svého vystoupení poděkoval Jaderné elektrárně Temelín Skupiny ČEZ, která je v rámci Oranžového roku hlavním partnerem této akce.

„Místní dobrovolní hasiči plní svoji zcela nezastupitelnou roli nejen v krizových situacích, ale jsou také úspěšnými reprezentanty obce v soutěžích v požárním sportu a současně aktivními organizátory kulturního a společenského života v obci,“ připomněl starosta obce Zdeněk Šálený.

Následovalo ocenění zasloužilých členů SDH Sobětice Čestnými uznáními SDH a medailemi Za příkladnou práci, Za zásluhy a Sv. Floriána. Celkem bylo uděleno devět vyznamenání. Starosta sboru Petr Liška a velitel Jan Bárta předali zúčastněným sborům pamětní stuhu a upomínkové předměty.

Po celé odpoledne byla na hřišti vystavena historická a současná hasičská technika. Pro nejmenší byla připravena pěna a ukázka leteckých a rallye modelů.