Organizace Nazaret vystavuje v temelínském zámečku

Organizace Nazaret vystavuje v temelínském zámečku

Mottem organizace je „Nazaret je tu proto, aby lidé, kteří překonávají nějaký handicap, na to nebyli sami.“ Až do konce října 2016 můžete v odpočinkové místnosti temelínského Infocentra navštívit prodejní výstavu tohoto střediska.

Nazaret poskytuje dvě sociální služby dospělým lidem s mentálním, tělesným, zdravotním, kombinovaným, zrakovým a sluchovým postižením. Naši klienti využívají služeb denního centra
a sociálně terapeutické dílny. Navíc provozujeme dvě chráněné dílny – keramickou a textilní, kde zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením.  

Cílem obou sociálních služeb je pomoci klientům k co největší integraci. Věnujeme se každodenním činnostem jako je vaření, vzdělávání, nabízíme arteterapii, muzikoterapii, pravidelné návštěvy knihovny, různých kulturních akcí, návštěvy spřátelených organizací aj. Pracujeme na zlepšení fyzické kondice klientů – 1x týdně jezdíme do tělocvičny pro zdravotně postižené.  V Nazaretu působí divadelní a taneční soubor Kukačky, jehož členy je řada klientů a zaměstnanců; máme úspěšný tým hry Boccia; v létě pořádáme tábor pro lidi s postižením.

Pravidelně se s klienty věnujeme také řemeslné činnosti – převážně práci s keramikou, klienti vyrábí květináče, svícny, anděly a další užitkovou a dekorativní keramiku. Kromě toho se podílí na prezentaci svých výrobků i výrobků našich dvou chráněných dílen. Jsou tak součástí celého týmu Nazaretu.

Pořádáme také volnočasové aktivity pro děti a dospělé formou kurzů a kroužků keramiky. Veřejnosti nabízíme aktivitu Namaluj si..., kde si kdokoli může sám namalovat hrnek, misku.

„V horizontu příštích 10 měsíců chceme rozšířit činnost i kapacitu naší sociálně terapeutické dílny a nabídnout klientům také práci s textilem – je to logický krok vzhledem k tomu, že již provozujeme textilní chráněnou dílnu. Budeme moci klientům nabídnout kreativní práci s textilem – šití tašek, tkaní koberců včetně přípravy materiálu pro tyto činnosti. Nákupem našich výrobků nám pomáháte pomáhat – děkujeme,“ říká ředitelka borovanského Nazaretu Marie Verboon Filipová a zve návštěvníky Infocentra na říjnovou prodejní výstavu.

 

Více informací o Nazaretu na www.nazaret.cz.

Infocentrum je otevřeno denně, 9:00 - 16:00 hodin. Vstup volný.