O pohár starosty obce Paseky

O pohár starosty obce Paseky

V sobotu dne 1. října 2016 pořádala Obec Paseky společně se Sborem dobrovolných hasičů Paseky u rybníku "Starák" v rámci Oranžového roku 2016 již 7. ročník hasičské soutěže "O pohár starosty obce Paseky".

Do soutěže se přihlásilo pět družstev žen, čtyři družstva mužů a dvě družstva mužských veteránů. Rovněž soutěžilo sedm dětských družstev, čtyři v kategorii "starších žáků" a tři v kategorii "mladších žáků".

   Soutěž probíhala dle pravidel hasičských soutěží a poprvé všechna přihlášená družstva používala jednotnou hasičskou stříkačku "FOX", kterou vlastní hasičský okrsek, pod který spadají i Paseky.

   Ve 12:00 hodin všechna přihlášená družstva provedla nástup. Na nástupu je přivítal starosta obce Paseky Václav Kostohryz ml. Poté si vzal slovo velitel místních hasičů Jiří Vaněček ml, který soutěžícím vysvětlil, jak soutěž bude probíhat. Velitelé družstev se domluvili s hlavním rozhodčím, že se poběží dvoukolově a výsledné časy se sečtou.

   V kategorii „muži“ skončilo na 1. místě Jehnědno s výsledným časem 61:11 s, 2. místo Podeřiště I 65:45 s, 3. místo Paseky 74:55 s a 4. místo Chobot 77:30 s.

V kategorii „ženy“ skončilo na 1. místě družstvo žen Paseky B s časem 72:51 s, 2. místo Nový Dvůr 82:97 s, 3. místo Ženy z ICE 86:39 s, 4. místo Paseky A 87:13 s, 5. místo Albrechtice nad Vltavou 93:43 s. „Je možné, že členky družstva Pasek A byly trochu unavené, neboť od rána připravovaly stánky a občerstvení nejen pro soutěžící, ale i pro diváky. Rovněž pomáhaly při organizaci soutěže,“ zhodnotila výsledky místostarostka Pasek Anna Kubičková.

   V kategorii "veteráni" skončilo na 1. místě družstvo Jestřebice s časem 54:61 s a na 2. místě Podeřiště II 73:92 s.

   V kategorii „starší žáci“ skončilo na 1. místě družstvo Tálína 26:64 s, 2. místo Žďár 35:70 s, 3. místo Paseky 46:49 s, 4. místo Milenovice 49:72 s.

   V kategorii "mladší žáci" skončilo na 1. místě družstvo Milenovic s časem 36:89 s, 2. místo Žďár 50:86 s, 3. místo Paseky 74:32 s.

   „Na závěr starosta obce Paseky Václav Kostohryz ještě jednou poblahopřál vítězům a poděkoval všem přítomným. Příjemné slunečné počasí také přispělo k úspěšnému průběhu celého dne,“ říká místostarostka Anna Kubičková.