Nová terapie pro handicapované v Oseku

Nová terapie pro handicapované v Oseku

Unikátní místnost pro snoezelen terapii otevřel Domov pro osoby se zdravotním postižením v Oseku na Strakonicku. Přispívat by měla ke snížení stresu a rozvoji prožitků a komunikačních schopností. Projekt našel podporu u Nadace ČEZ, která na dovybavení místnosti a proškolení personálu věnovala 200 tisíc korun.

Snuffelen (čichat) a doezelen (dřímat). V těchto dvou holandských slovech se nachází název, který je založený na multismyslové stimulaci, jako je kontakt s bublinkovými vodními sloupy, projektory, optickými vlákny, aroma lampami, nebo speciálním pohodlným nábytkem.

Díky tomuto speciálnímu vybavení a odborným znalostem zaměstnanců teď může Domov v Oseku provozovat Snoezelen terapii, při které dochází ke stimulaci všech lidských smyslů, a tím i rehabilitaci handicapovaných klientů. „Během strukturované hodiny zaměřené na určité téma klienti rozvíjí své smysly skrze vlastní prožitky a zkušenosti. Snoezelen terapie přispívá k rozvoji jejich osobnosti, komunikačních a motorických dovedností, snižuje stres, stereotypní chování a agresi," uvedl ředitel Domova v Oseku Jan Hájek. Osecký Domov do pořízení Snoezelen místnosti investoval 120 tisíc korun už v roce 2014. Díky příspěvku ve výši 200 000 Kč z Nadace ČEZ ji mohl upravit, vybavit odbornými přístroji a pomůckami pro stimulaci smyslů a zařídit také odborné proškolení dvěma svým zaměstnancům.

 „Prostřednictvím našich grantových programů se zase zaměřujeme na rozvoj veřejně prospěšných projektů, proto jsme v Oseku podpořili práci Domova pro osoby se zdravotním postižením, který dlouhodobě vytváří podmínky pro důstojný a samostatný život handicapovaných lidí z jižních Čech,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz