Noční ČEZ hasičská soutěž Mydlovary

Noční ČEZ hasičská soutěž Mydlovary

V sobotu 20. 8. 2016 se konal jubilejní 20. ročník noční soutěže v hasičském sportu.

„Když jsme před dvaceti lety uspořádali první ročník, byla to soutěž ojedinělá“, hovoří velitel SDH Mydlovary Karel Maruška.  Na hezky upravený areál „Na Horánku“ dorazilo 25 družstev mužů a 9 družstev žen. Díky výborné organizaci mydlovarských hasičů měla soutěž hladký průběh a všichni účastníci se dostali v pořádku domů, ještě v noci, nebo během následující neděle.

„Hasičské soutěže nejsou jenom  sportovním zápolením, ale dnes i výraznou společenskou událostí  a my jsme rádi, že za významné podpory Skupiny ČEZ, které tímto děkuji, můžeme tato setkání v rámci Oranžového roku uskutečňovat,“ dodává starosta obce Mydlovary Petr Ciglbauer.

 

Konečné pořadí:

Muži: 1. Žirovnice, 2. Hosín, 3 Borovany

Ženy: 1. Olešník, 2. Břehov, 3. Vlkovice