Myslivci, rybáři a hasiči obnovili ovocnou alej v Dražíči

Myslivci, rybáři a hasiči obnovili ovocnou alej v Dražíči

O obnovu rozsáhlé ovocné aleje na trase mezi obcemi Dražíč a Vranov se v listopadu postarali místní obyvatelé a zástupci všech dražíčských spolků. Myslivci, rybáři, hasiči, ale také třeba pomocníci z řad dětí vysadili na 160 stromů, které obnovily původní ráz jihočeské krajiny a od nynějška zpříjemňují procházky i výlety na kolech mezi oběma obcemi. Obnovu ovocného stromořadí podpořila Nadace ČEZ příspěvkem v hodnotě 98 tisíc korun.

Podél polní cesty mezi jihočeskými obcemi kdysi ovocné stromořadí stálo, zestárlé stromy však byly postupně zničeny nebo vykáceny a Dražíč začala usilovat o jejich obnovu. „Stromořadí mělo v tomto místě kromě své estetické hodnoty také spoustu dalších benefitů včetně vytváření útočiště pro ptactvo a drobnou zvěř i přirozeného stínu. Fungovalo dokonce jako oblíbený zdroj ovocných plodů a samozřejmě celkově přispívalo ke zdravému prostředí a ovzduší v místě našeho bydliště. Usilovali jsme proto o výsadbu nových stromů původních druhů a přizvali jsme k ní aktivní veřejnost, která si obnovy aleje bude o to více vážit a náležitě o ni pečovat,“ uvedla starostka obce Dražíč Alena Dědičová.

Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ obnovují či nově vysazují stromořadí od roku 2011. Díky neustávajícímu zájmu žadatelů o grant se již podařilo vysadit přes dvě stovky alejí a letos k nim přibývají desítky dalších. „Těší nás každá nová alej, jejímuž vzniku či obnově můžeme pomoci, stejně jako velký zájem nejen měst a obcí, ale i samotných občanů, kteří si velmi dobře uvědomují význam zeleně v místě jejich bydliště. Stejně jako ve většině dalších projektů jsme tak i zde v Dražíči mohli sledovat jejich zapojení se do prací, které obnovily důležitou alej v jižních Čechách,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

Pozitivní vliv stromů se dotýká mnoha oblastí lidského života. Správně umístěná zeleň snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí například svou schopností zvyšovat vlhkost vzduchu, tlumit výkyvy teploty i nežádoucí proudění vzduchu. Je významným producentem kyslíku a částečně také ovzduší zbavuje škodlivých plynů. Snižuje prašnost i hluk a plní důležitou estetickou funkci.