Motýlí louka vznikla u Temelína

Motýlí louka vznikla u Temelína

Z české přírody mizí motýli. Celkově jich v posledních desetiletích ubyly až desítky procent a ve 20. století úplně vyhynulo 18 druhů. Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je tento trend bohužel patrný v celoevropském měřítku.

Důvodem je mimo jiné i intenzivní péče o louky a travnaté plochy, které tvoří přirozené prostředí tohoto hmyzu. Ten trpí rostoucí zástavbou, intenzifikací zemědělství, zabíráním lučního porostu například pro sklady a silnice, popř. „zalesňováním“ rychle rostoucími dřevinami či opouštěním půdy v regionech, kde se zemědělství kvůli přírodním podmínkám ekonomicky nevyplácí.

„Lidé si někdy paradoxně myslí, že častým sekáním luk a intenzivní údržbou krajiny přírodě pomáhají. Ne vždy to platí. Rychlá, velkoplošná a často bezezbytková seč motýlům sebere veškerá stanoviště, která potřebují pro páření, nebo jako zdroj potravy housenek a dospělců. Krátce sečený „green“ tak motýlům spíše ubližuje. Pomoci mohou motýlí louky, ale i majitelé zahrad, stačí ponechat neposečený pás, který motýlům alespoň dočasně poskytne útočiště.“ upřesnila Jana Šlancarová z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České Republiky.

Jednou z forem jejich ochrany je vytváření mozaikovité krajiny a rozvoj pestrého lučního porostu ve formě takzvaných motýlích luk. Jedna taková vzniká u Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. „Zdejší park je protkán řadou cestiček lemovaných stoletými stromy, dominantou je ale rybníček s ostrůvkem. Motýlí louka se sem rozhodně hodí a jsme rádi, že jsme mohli pomoci na úbytek motýlů upozornit,“ uvedla Zlata Hřibová, která zodpovídá za Infocentra Skupiny ČEZ.

V České republice žije 143 druhů denních motýlů, z nichž je přibližně 70 druhů různou měrou ohroženo. Zákonem je chráněno 22 druhů motýlů, z toho kriticky ohrožených je 8 a silně ohrožených 11 druhů motýlů.

 

Fotografie: Jana Šlancarová

Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín zahájilo svůj provoz v roce 1991 v jedné z administrativních budov. V roce 1997 se přestěhovalo do nově zrekonstruovaných prostor
v zámečku Vysoký Hrádek. V historických interiérech nabízí návštěvníkům řadu multimediálních expozic o jaderné energetice a fyzice (animované, hrané a 3D filmy, mlžná komora, modely elektrárny Temelín, virtuální prohlídka). Dosud nejvyšší roční návštěvu Infocentrum zaznamenalo před dvěma roky, kdy si ho prohlédlo 38 057 návštěvníků. V roce 2006 se u IC uskutečnil první svatební obřad. Do dnešního dne jich zde bylo celkem 81. Každoročně zde probíhají různé výstavy a akce pro veřejnost.