Koncert k poctě J. J. Kovaříka

Koncert k poctě J. J. Kovaříka

Krásný sobotní den 20. srpna 2016 byl v podvečerních hodinách zakončen příjemným kulturním zážitkem, a to koncertem vážné hudby k poctě J. J. Kovaříka.

„J. J. Kovařík byl syn místního rodáka ze Všeteče, výborný houslista a violista a přítel Antonína Dvořáka,“ vysvětlila Ing. Marie Švehlová, místostarostka obce Všemyslice a doplnila: „Tento rok jsme přivítali Trio Ridente, a tak se hrobkou Berchtoldů v Neznašově linuly pronikavé sopránové hlasy doprovázené klavírem.“ Během koncertu zazněly skladby od německých autorů J. Brahmse a manželů Schumannových. České překlady textů písní posluchači nalezli v programu. Vrcholem byl výběr písní z cyklu Moravské dvojzpěvy od skladatele Antonína Dvořáka, jehož Moravské dvojzpěvy provází od počátků i všechna vystoupení tria, které se dále věnuje komorní hudbě jiných autorů, lidovým písním či operním áriím.

„Bylo potěšující, že na koncert zavítaly i mladší ročníky, a tak o tradici a posluchače v příštích letech nebude jistě nouze. Koncert k poctě J. J. Kovaříka byl podpořen z projektu Oranžový rok 2016 v obci Všemyslice, a tak bych ráda poděkovala i Jaderné elektrárně Temelín ze Skupiny ČEZ za poskytnuté finanční prostředky,“ říká Marie Švehlová.