Jihočeský student přivezl bronz z Mezinárodní fyzikální olympiády

Jihočeský student přivezl bronz z Mezinárodní fyzikální olympiády

Mladí nadaní fyzikové reprezentovali Českou republiku na 47. Mezinárodní fyzikální olympiádě ve švýcarském Curychu. Tři středoškoláci z pětičlenné delegace získali bronzové medaile, mezi nimi i Lukáš Honsa z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích. Z celkového počtu 87 zúčastněných států obsadili Češi 40. příčku. Partnerem národních kol fyzikální a matematické olympiády, ve kterých se studenti k účasti do mezinárodní soutěže nominují, je Skupina ČEZ.

Mezinárodní fyzikální olympiády se letos zúčastnilo 398 studentů z rekordních 87 států. Mezi evropskými zeměmi obsadili Češi 14. místo. Nejvíce bodů získal Kryštof Kolář z Gymnázia třídy Kapitána Jaroše v Brně (136. místo), následovali ho Lukáš Honsa z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích (150. místo) a Jiří Etrych z Gymnázia Dašická v Pardubicích (160. místo). Tito tři získali za své výkony bronzové medaile. Čestná uznání za své výkony pak obdrželi Lukáš Supik z Gymnázia Třinec (233. místo) a Petr Hrubý z Gymnázia Polička (262. místo).

 

„Fyzikální olympiáda mě motivuje ke studiu fyziky a jsem rád za tuto zpětnou vazbu. Nejtěžší pro mě bylo nalézt si dostatek času na přípravu, stále pochybuji, jestli ho bylo dostatečně mnoho. Mojí přípravou byla předešlá kola fyzikální olympiády, soustředění v Hradci Králové a zhruba dva týdny před samotnou olympiádou jsem se intenzivně připravoval sám,“ říká k fyzikální olympiádě Lukáš Honsa.

Přípravu českého týmu na světové finále podpořila Skupina ČEZ, která je partnerem českých matematických a fyzikálních olympiád. „Jsem velmi rád, že v tvrdé konkurenci dokáží obstát. Technické obory jsou v popředí našeho zájmu a bez matematiky a fyziky se neobejdou. Proto podporujeme různé aktivity, které mladé k zájmu o tyto předměty vedou,“ říká Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

Pro studenty byla v Curychu připravena dvě soutěžní dopoledne. Netradičně se začínalo experimentálními úlohami, teoretické úlohy přišly na řadu jako druhé. Ve zbylém čase organizátoři připravili prohlídky zajímavých míst Curychu a okolí, sportovní a společenské akce, návštěvu v laboratořích CERN a také výlet do Lichtenštejnského knížectví.

„Dvě experimentální i tři teoretické úlohy byly velmi náročné a vyžadovaly experimentální zručnost i pokročilé znalosti fyziky a vytváření fyzikálních modelů. Úspěch našich studentů v experimentální části soutěže stojí jistě za zmínku, protože na našich školách se studenti k experimentům za celou dobu nedostanou a přípravou na tuto část jim bylo pouze červnové soustředění v Hradi Králové,“ hodnotí RNDr. Jan Kříž, Ph.D, vedoucí české delegace, pod jehož vedením se na olympiádu studenti před odjezdem připravovali na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.

Nejlépe dopadly již tradičně asijské země v pořadí Čína, Korea a Tchaj-wan na prvních třech místech. Celkovým vítězem Mezinárodní fyzikální olympiády se stal Čchen-kchaj Mao z Číny, který získal 48,1 bodů z 50 možných. Mezi evropskými zeměmi obsadily první tři příčky Rumunsko, Německo a Maďarsko.

Podle statutu soutěže byly uděleny minimálně 8 % soutěžících zlaté medaile, dalším 17 % stříbrné, dalším 25 % bronzové medaile a dalším 17 % čestná uznání. Tím se stanovila hranice pro získání jednotlivých medailí na 47. MFO takto:

·         min. 39,8 bodů pro zlatou medaili,

·         min. 30,7 bodů pro stříbrnou medaili,

·         min. 22,7 bodů pro bronzovou medaili,

·         min. 17,5 bodů pro čestné uznání.

Po konečném stavu hodnocení zlatou medaili získalo 47 soutěžících, stříbrnou 74 soutěžících a bronzovou 98 soutěžících. Čestné uznání bylo uděleno 65 soutěžícím.

Společnost ČEZ v roce 2010 s organizátory matematických a fyzikálních olympiád uzavřela dohodu o pětiletém partnerství. Partnerství představuje především finanční podporu, která umožní kvalitnější organizaci soutěže, všeobecnou podporu koordinátorů a dosažení větší motivace soutěžících. Podpoře technického vzdělávání se ČEZ věnuje již od roku 1992. V rámci svého vzdělávacího programu Svět energie připravuje studijní materiály pro všechny typy škol, zapojuje své odborníky do výuky na vysokých školách, či vzdělává středoškolské učitele jak zajímavě a poutavě učit fyziku.

 

Foto: Reprezentace České republiky na 47. Mezinárodní fyzikální olympiádě ve Švýcarsku v roce 2016. Zleva: Mgr. Filip Studnička, Ph.D. (zástupce vedoucího delegace), Lukáš Supik (čestné uznání), Petr Hrubý (čestné uznání), Lukáš Honsa (bronzová medaile), Jiří Etrych (bronzová medaile), Kryštof Kolář (bronzová medaile) a doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. (vedoucí delegace).