Exkurze do střeženého prostoru JE Temelín

Exkurze do střeženého prostoru JE Temelín

V sobotu 27. února 2016 se konala exkurze do střeženého prostoru JE Temelín v rámci Oranžového roku 2016. Exkurze se zúčastnili obyvatelé Číčenic, ale i občani z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Zúčastněným se dostalo odborného výkladu a zodpovězení souvisejících zvídavých dotazů. Navštívili strojovnu a prošli i patra pod turbínou. V Infocentru shlédli film ve 3D formátu a mlžnou komoru v akci.

"Dovolte mi poděkovat pracovnicím Infocentra, zejména paní Jitce Lhotské, která pro nás celou exkurzi připravila," říká starostka obce Renata Regálová a pokračuje: "Vedoucím zájezdu byl pověřen pan Václav Vítek z Újezdce, který zvládl vše na jedničku a nakonec bych chtěla poděkovat i všem účastníkům, protože celá exkurze proběhla v pohodě a bez jakéhokoliv narušení. A podle slov paní Lhotské a to doslova: Byla to jedna z mých nejhezčích exkurzí...“

"To, co jste na vlastní oči viděli, už jinde neuvidíte a vzpomínky Vám taky nikdo nevezme. Věřím, že pro všechny přítomné byla prohlídka a zodpovězené dotazy přínosem a pro ty, kteří se letos nemohli zúčastnit, mám příjemnou zprávu, příští rok na viděnou!" shrnula zajímavou návštěvu Temelína paní starostka.