Dětský den a vítání prázdnin v Mydlovarech

Dětský den a vítání prázdnin v Mydlovarech

V rámci „Oranžového roku 2016“ v obci Mydlovary uspořádal v sobotu 18. 6. 2016 „Mydlovaran“, spolek mydlovarských občanů, Dětský den, který večer gradoval jako volná zábava pro všechny občany obce Mydlovary. Počasí bylo velmi vydařené a nic na tom nezměnil ani červnový déšť na závěr celé akce.

„Pro děti bylo připraveno 10 disciplín, ze kterých měla největší úspěch střelba ze vzduchovky na balonky a prolézání sítě z provázků se zavěšenými zvonečky a rolničkami, kde děti musely projít nejlépe bez zacinkání,“ říká Renata Gondeková ze spolku Mydlovaran.

Jako doprovodný program bylo velice úspěšné malování na obličej, skákací hrady a zejména u malých a velkých kluků ukázka vozidla Policie ČR a jeho vybavení.

Večer na návsi hrála kapela Maxa band a všichni se dobře bavili.

„Stejně jako v jiných obcích v okolí JE Temelín, Skupina ČEZ podporuje kulturní a společenské dění v obci Mydlovary a za to děkujeme. Setkání v Mydlovarech bylo nejen zábavné, ale i poučné díky prezentaci Policie ČR. Dobře se pobavili nejen děti, ale i ostatní občané obce a blízkého okolí,“ pochválil povedenou akci starosta obce Petr Ciglbauer.