Dětská hasičská soutěž ve Žďáru

Dětská hasičská soutěž ve Žďáru

Historicky poprvé pořádalo SDH Žďár za pomoci obce Žďár a finanční podpory JE Temelín ze Skupiny ČEZ v neděli 8. 5. 2016 na fotbalovém hřišti ve Žďáru dětskou hasičskou soutěž “O pohár starosty OSH Písek a starosty obce“. Dosud měli hasiči zkušenost s pořádáním pouze okrskových soutěží a soutěže obcí Blanicko–otavského regionu.

Akce vyšla na neděli, kdy se v  obci drží pouť, proto se nesla všestranně v slavnostním duchu. Již několik týdnů předem zahájil přípravy starosta místních dobrovolných hasičů pan Pavel Kerl. „Nutno podotknout, že vše bylo zařízeno precizně, a tak místním hasičům v čele právě s panem Kerlem patří velké poděkování. K tomu, aby se vše povedlo, bylo potřeba kromě lidského úsilí také pěkné počasí, a i to v tento den vyšlo. Naštěstí v průběhu odpoledne nedošlo k žádnému zranění, a tak si děti užily klání s úsměvem na tváři,“ zhodnotila soutěž Martina Lackovičová, místostarostka obce Žďár.

Soutěže se účastnilo celkem 23 družstev – 1 přípravka (5 – 7 let), 10 z kategorie mladší (7 – 11 let), 5 z kategorie starší (11 – 15 let) a 7 smíšených družstev (7 – 15 let). První místo v kategorii přípravka obsadily děti z Milenovic, v kategorii mladších děti ze Žďáru a v kategorii starších a smíšených družstev děti z Mirovic.

„Věřím, že se akce líbila nejen místním, a že se v brzké budoucnosti její pořádání opět vrátí do naší obce. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na její organizaci, ale též všem dětem, které se aktivně účastnily. V neposlední řadě patří velké díky JE Temelín ze Skupiny ČEZ za partnerství a finanční podporu Oranžového roku v obci Žďár pro rok 2016,“říká paní Lackovičová.