Den hasičské historie

Den hasičské historie

Po třech letech se konal na Horním Bukovsku v sobotu 30. července 2016 již 4. ročník akce Den hasičské historie, což je setkání hasičů doplněné ukázkami staré i moderní hasičské techniky. Akci připravuje SDH Horní Bukovsko ve spolupráci s SDH a OKZ Dolní Bukovsko. Akce proběhla v rámci projektu Oranžový rok v městysu Dolní Bukovsko, jehož hlavním partnerem je JE Temelín Skupiny ČEZ.

Netradiční setkání hasičů s veřejností si klade za cíl propagaci neformální práce a činnosti dobrovolných hasičů. A podle reakce návštěvníků můžeme říci, že také čtvrtý ročník tento cíl splnil. Přítomní si mohli prohlédnout nablýskanou historickou techniku od nejstaršího exponátu stříkačky dvojkolky na ruční potah, tažných stříkaček ke koňskému zápřahu, starých hasičských autostříkaček až po moderní techniku hasičský člun, který předvedl SDH Týn nad Vltavou.

Po nájezdu hasičské techniky následoval slavnostní nástup a přivítání všech 18 přítomných sborů, které průvodem došly uctít památku padlých hrdinů, a pak již následoval program. Jeho největším tahákem byly hrané scény představující události, které se stávaly v životě obyčejné vesnice minulého století. Jednotlivé scénky např.: „HOŘÍ KOJENECKÝ ÚSTAV“, „HOŘÍ U SEDMI TRPASLÍKŮ“ a další měly za úkol ukázat historickou hasičskou techniku v praxi. Ale ocenit musíme hlavně nadšení, radost a snahu účinkujících pobavit svými výkony návštěvníky této akce. Upřímné úsměvy a potlesk více než 300 účastníků byly důkazem, že se jim to určitě povedlo.

Ke krásné atmosféře hasičského odpoledne přispělo nádherné počasí, dobré občerstvení a hudební doprovod „Hartmanické muziky“, která hrála po celý den až do pozdních večerních hodin, kdy probíhala taneční zábava, která celou akci zakončila.

„Díky spolupráci s JE Temelín Skupiny ČEZ a jejím finančním prostředkům jsme si mohli dovolit uspořádat akci velkolepou a hlavně na ni pozvat sbory z blízkého i vzdálenějšího okolí a jejich členové nám pomohli ke zdaru celé akce,“ poděkoval za všechny pořadatele Jaromír Klika, jednatel SDH Horní Bukovsko.