Chyšky obnovily alej

Chyšky obnovily alej

Zatímco na mnoha místech víkendová červencová bouřka polámala desítky stromů, v přírodním parku Jistebnická vrchovina vznikla před několika dny nová alej. Nové listnaté stromy vysadili obyvatelé Chyšek podél silnice vedoucí z obce Chyšky do osady Nová Ves – Percul. Motivovala je snaha obnovit původní krajinný ráz přírodního parku Jistebnická vrchovina. Výsadbu aleje podpořila 132tisícovým příspěvkem Nadace ČEZ.

V minulosti téměř všechny silnice i polní cesty chyšecké krajiny lemovala stromořadí tvořená převážně lípou, dubem, jasanem, jeřábem nebo naopak ovocnými dřevinami. „Aleje k chyšecké krajině neodmyslitelně patří, dotváří její místní kolorit. S nápadem na jejich obnovu přišli sami občané „Percule“ a jsem rád, že se nám to i díky nadačnímu příspěvku podařilo,“ uvedl starosta obce Chyšky Miroslav Maksa.

Nově lidé v okolí Chyšek vysázeli desítky jeřábů, javorů, třešní, jabloní, hrušní a slivoní. Obnovené stromořadí v Chyškách plní hned dvě funkce, zkrášluje přírodní park v okolí místní komunikace, a slouží jako ochranná bariéra proti větru a prachu.

Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ už pátým rokem nově vysazují stromořadí či obnovují zeleň v místech, kde dříve aleje existovaly, ale postupem času zpustly či zcela vymizely. Díky neustávajícímu zájmu žadatelů o grant se již podařilo vysadit téměř tři stovky alejí a letos k nim přibydou desítky dalších. „Česká města a obce si uvědomují blahodárné vlivy zeleně a počty žadatelů o náš příspěvek neklesají. Jen za letošní první pololetí jsme podpořili výsadbu 31 alejí, mimo jiné právě v Chyškách,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

Pozitivní vliv stromů se dotýká mnoha oblastí lidského života. Správně umístěná zeleň snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu, tlumit výkyvy teploty i nežádoucí proudění vzduchu. Je významným producentem kyslíku a částečně také vzduch zbavuje škodlivých plynů. Snižuje prašnost i hluk a plní důležitou estetickou funkci.