Chcete bezbariérovou školu nebo novou alej? Granty Nadace ČEZ jsou otevřeny!

Chcete bezbariérovou školu nebo novou alej? Granty Nadace ČEZ jsou otevřeny!

Také letos mají základní a střední školy možnost získat peníze na odstranění bariér, obce a města pak na sázení či obnovu alejí a stromořadí. Zájemci o podporu Nadace ČEZ mohou až do poloviny února žádat o příspěvky z grantových řízení Oranžové schody a Stromy. Stačí vyplnit jednoduchý formulář na www.nadacecez.cz, finanční spoluúčast žadatele není nutná. Celkem už s podporou Nadace ČEZ vzniklo nových 208 alejí a 44 bezbariérových úprav škol.

Nadace ČEZ přijímá žádosti v obou grantových řízeních do 12. února. Jednoduché formuláře se vyplňují přímo na webu www.nadacecez.cz. „O výsledcích budeme všechny uchazeče informovat nejpozději do poloviny března. Školy a obce se tak dozví výsledek včas, aby vše stihly postavit či vysadit ještě letos,“ říká Michaela Žemličková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ.

Každá škola či obec může v grantových řízeních Oranžové schody a Oranžové stromy podat pouze jednu žádost o nadační příspěvek za rok. Datum, respektive pořadí zaslání žádosti rozhodování dárce neovlivní. Stejně jako v loňském roce zapojí Nadace do rozhodování o obdarovaných i své patrony z řad známých osobností.

 

Oranžové schody zlepšují přístup handicapovaných žáků ke vzdělání

Nadace ČEZ pomáhá mladým lidem s tělesným postižením začlenit se mezi ostatní studenty
a minimalizovat překážky, které jim stojí na cestě za kvalitním vzděláním. Projekt Oranžové schody totiž pomáhá odstraňovat architektonické bariéry nákupem plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů nebo zvukových a světelných naváděcích systémů.

Maximální výše příspěvku v grantu Oranžové schody činí 500 000 Kč a požádat o něj mohou všechny základní, střední a vyšší odborné školy. Celkem se v uplynulých letech mezi bezbariérové zařadilo už 44 škol, v jižních Čechách podpořila Nadace ČEZ osm těchto projektů v hodnotě bezmála 4 miliony korun. Své brány otevřelo vloni vozíčkářům i gymnázium ve Vodňanech jehož přihlášku doporučil šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek.

 

Stromy Nadace ČEZ podporují návrat alejí do Česka

Nadace ČEZ už pátým rokem podporuje jak vznik nových stromořadí, tak i obnovu zanedbané zeleně v místech, kde dříve aleje existovaly, ale postupem času zpustly či zcela vymizely. Doteď města a obce z poskytnutých grantů obnovily či nově vysadily 208 stromořadí, v Jihočeském kraji vyrostlo17 nových alejí. Do jejich sázení se zapojili i lidé v Netolicích, či Albrechticích nad Vltavou.

Nyní otevřené grantové řízení je určeno pro ty, kteří chtějí sázet stromy už letos na jaře. Ti, kteří preferují podzimní termín výsadby, budou moci podat žádost v průběhu července. Maximální výše příspěvku činí 150 000 Kč.  

Veškeré potřebné informace o grantových řízeních Oranžové schody a Stromy, pravidla i formuláře najdete na stránkách Nadace ČEZ:

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-schody.html

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html

Informace pro zájemce o granty: info@nadacecez.cz nebo 211 046 723

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz

Kontakty

Nadace ČEZ                                                      

Ondřej Šuch                                                      

Tel: 725 628 760                                               

ondrej.such@cez.cz