Čarodějnice v Číčenicích

Čarodějnice v Číčenicích

Ani v letošním roce nezůstala obec Číčenice bez tradičního pálení čarodějnic a stavění máje.

Čarodějnice měly slet na návsi, odkud se s necelou stovkou účastníků přemístily na sportovní hřiště. Zde byla postavená vatra, na které jsme představitelku čarodějnického rodu upálili. Pro přítomné bylo připraveno ohniště a možnost opékání špekáčků. „Dá se říct, že tato akce byla úspěšná a jak se dalo vypozorovat na místě samém, všichni se dobře bavili. Poté se přítomní přemístili na náves, kde omladina stavěla májku. Tuto akci uspořádal Číčenický klub v rámci Oranžového roku 2016,“ říká starostka obce Renata Regálová a zároveň děkuje panu Ladislavu Polívkovi, který každý rok dodává dříví na oheň a všem, jež se na přípravě podíleli.