Adventní prohlídky, aneb Navštivte Temelín za tmy

Adventní prohlídky, aneb Navštivte Temelín za tmy

Unikátní večerní prohlídka temelínské elektrárny.

·         26. a 27. 11. 2016 – pouze pro osoby starší 15-ti let

„Hrozí nám blackout?“ – 2,5hodinový program s filmem a diskuzí s vedoucím reaktorového bloku na téma blackout, návštěva simulátoru, havarijního řídícího střediska, projížďka areálem elektrárny a ukázka hasičské techniky.  

Začátky programu v 16:00, 17:15 a 18:15 hodin v Infocentru JE Temelín

·         3. a 4. 12. 2016 – čertovsky zábavný večer i pro děti

Dvouhodinový program (film Cvrček a energetický mix, návštěva havarijního řídícího střediska, projížďka areálem elektrárny, ukázka hasičské techniky) mohou absolvovat i děti mladší 15 let (musí mít svůj OP nebo cestovní pas).

Začátky programu v 16:00, 17:15 a 18:15 hodin v Infocentru JE Temelín

Každý účastník exkurze musí mít u sebe uvedený doklad.

Návštěvníci nesmí být před zahájením návštěvy, či během ní pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, nesmí do střeženého prostoru vnášet nedovolené předměty (zbraně vč. nožů, výbušniny, střelivo, alkohol, jiné návykové látky, fotoaparáty, videokamery), mobilní telefony, tašky, kabelky.

Parkování je možné na odstavném parkovišti naproti infocentru. Návštěva je zdarma.

Jak se přihlásit: závazně e-mailem, na adresu infocentrum.ete@cez.cz, do předmětu uvést „Adventní prohlídka, datum a zvolený čas“.  Pro zařazení do prohlídky bude rozhodovat čas kompletního přihlášení, kapacita je omezena (3 x 45 osob/den).

Co musí přihláška obsahovat:

1)    Jméno, příjmení

2)    Číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, nebo pas)

3)    Trvalé bydliště

4)    Státní příslušnost

5)    Datum a čas prohlídky (16:00, 17:15, 18:15 h)