115. výročí založení SDH Olešník

115. výročí založení SDH Olešník

V sobotu 11. června 2016 oslavil Sbor dobrovolných hasičů Olešník 115. výročí od svého založení. Slavnost byla zahájena ve 14:00 nástupem před obecním úřadem, kde přítomné přivítal starosta sboru Jaroslav Kuboušek, starosta obce JUDr. Jaroslav Pavlica, starosta OSH a KSH Mgr. Jiří Žižka spolu se svou náměstkyní paní Marií Kolářovou.

Po seznámení s programem předal starosta obce čestné stráži sboru nový, a i historicky první, prapor. Poté členové pozvaných sborů a SDH Olešník spolu s hosty v pochodovém tvaru obešli náves a u kapličky pater Miroslav Šašek požehnal praporu.

    Průvod pokračoval k pomníku padlých spoluobčanů ve světových válkách, kde byl za zvuku hymny položen věnec a pater M. Šašek pronesl modlitbu za zesnulé. Od pomníku se pokračovalo až k hasičské zbrojnici, které pater M. Šašek také požehnal. Zde byli obdarováni hosté a zástupci všech deseti pozvaných sborů pamětním listem, vlaječkou k výročí, brožurou s historií sboru a pamětní medailí k přestavbě a přístavbě zbrojnice, ke které došlo v roce 2014 za finanční podpory JE Temelín Skupiny ČEZ a kraje. Většinově se podílela obec Olešník.

    Následovalo ocenění zasloužilých členů SDH Olešník Čestnými uznáními SDH a OSH      a medailemi Za příkladnou práci, Za zásluhy a Sv. Floriána. Celkem bylo uděleno 28 vyznamenání. Starosta obce připnul pamětní stuhu k praporu a udělil, od obce zvláště vyrobené, medaile Sv. Floriána pěti významným členům SDH, pamatoval také na naše nejmladší, tedy družstvo mladých hasičů (hasiček), kterým za úspěch v námi pořádaném obvodovém kole hry Plamen předal permanentku na letní plovárnu.

    Program pokračoval divadelním představením žáků ZŠ Olešník Noc na Karlštejně na sále pohostinství a večerní taneční zábavou s dechovou kapelou Šumavanka, která provázela i celou oslavu.

   Za finanční podporu oslavy 115. výročí založení SDH Olešník děkujeme obci OLEŠNÍK a Skupině ČEZ v rámci projektu Oranžový rok 2016.

Mgr. Vladimír Zibura